Nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz umundurowanie dla OSP Michałowo

Gmina Michałowo na podstawie umowy nr DIT-I.3031.65.2021 zawartej w dniu 11 czerwca 2021 roku otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przy wsparciu ww. kwoty Gmina Michałowo zakupiła niżej wymieniony sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz umundurowanie:

– hełm DRAGON w ilości 13 sztuk,

– latarka nahełmowa z uchwytem w ilości 14 sztuk,

– pożarniczy waż tłoczony – 12 sztuk,

– deska ortopedyczna – 1 sztuka,

– miernik MSA ALTAIR 4XR kompletny z ładowarką ATEX – 1 sztuk

 

Skip to content