Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy!

Od dnia 1 stycznia 2021 zmienił się sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXIV/207/20 z dnia 2020-12-30 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zmieniła się metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wszyscy właściciele nieruchomości mieszkalnych powinni złożyć deklaracje do końca lutego 2021r.

WIĘCEJ O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Skip to content