Od 1 września 2021 6-latki mogą pozostać w Gminnym Przedszkolu!

W związku z zapisami art. 304 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) w przyszłym roku dojdzie do zmian związanych z organizacją nauki 6-latków. Od roku 2022 likwidowane będą oddziały przedszkolne w szkołach.

Chcąc przygotować na te zmiany rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola informujemy, że w Gminnym Przedszkolu w roku szkolnym 2021/22 zostanie uruchomiona „zerówka”. Rodzice będą mieli więc możliwość wyboru czy chcą aby dzieci kontynuowały naukę w Gminnym Przedszkolu czy też pójdą do „zerówki” do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W tym roku rodzice mają jeszcze wybór, w przyszłym roku rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie do Gminnego Przedszkola.

Skip to content