Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Michałowo przez osoby prowadzące niepubliczne przedszkola

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Michałowo przez podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola

Wykaz oferentów wyłonionych w konkursie, którym zostanie zlecone zadanie publiczne:

Nazwa oferenta

Nazwa i miejsce prowadzenia przedszkola,

którego dotyczy składana oferta

Liczba miejsc dostępnych dla Gminy Michałowo w roku szkolnym 2022/2023 w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

SORBUS Jakub Gryko

MICHAŁKOWO Przedszkole w Michałowie

ul. Gródecka 19 A 16-050 Michałowo

70
Skip to content