OSP w Michałowie zostało doposażone dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina Michałowo otrzymała 50 tys. zł wsparcia z budżetu województwa na realizację zadań związanych z zarządzeniem kryzysowym. Otrzymane fundusze pozwoliły doposażyć jednostki OSP z naszego terenu

Podobne wsparcie trafiło do sześciu powiatów i 27 gmin ze ściany wschodniej. Powiaty otrzymały po 30 tys. zł, a gminy po 50 tys. zł.Łączna kwota przyznanej pomocy to ponad 1.5 mln złotych

Skip to content