OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA

Michałowo, 21 kwietnia 2021 r.

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Urząd Miejski w Michałowie

Ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo

 

 

OŚWIADCZENIE

 

            Wobec informacji, które dotarły do mediów o czynnościach podejmowanych przez Prokuraturę w Białymstoku w związku z prowadzonym od 2018 roku postępowaniem przygotowawczym dotyczącym przekroczenia przez Wójta Gminy Michałowo uprawnień 15 lat temu (w 2006 roku) w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości informuję, iż jako Wójt Michałowa działałem w granicach prawa. Sprawa jest natury wyłącznie proceduralnej. Prowadzona jest od 4 lat, a zarzuty zostały postawione 8 miesięcy temu. Oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu zostało złożone w oparciu o opinie wydane przez praktyków prawa, obowiązujące przepisy oraz orzeczenia sądowe, zgodnie z którymi prawo pierwokupu nieruchomości jest czynnością z zakresu prawa cywilnego, a nie prawa administracyjnego.

            W związku z powyższym jako Marek Nazarko wyłączyłem się z tej sprawy, natomiast nie było żadnych podstaw do wyłączenia się organu jakim jest Wójt Michałowa przy składaniu tego oświadczenia przez prawidłowo upoważnionego pracownika Gminy. Tak postępują wszystkie Urzędy w Polsce, ponadto dla transparentności sprawy przed złożeniem oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu uzyskano stanowisko Rady Gminy w którym Radni nie zdecydowali się skorzystać z prawa pierwokupu.

Toczące się postępowanie przygotowawcze nie dotyczy personalnie mojej osoby, a organu Gminy jakim jest Wójt. Zarzuty postawione w tym postępowaniu stanowią wyłącznie subiektywną, nieuzasadnioną ocenę Prokuratora prowadzącego to postępowanie. O słuszności mego postępowania świadczy nie tylko moja ocena, ale szczególnie ocena autorytetów prawa (Radców prawnych i Notariusza czuwającego nad prawidłowością zawieranych aktów prawych) i wielu organów kontrolnych.

Po 8 miesiącach od postawienia zarzutów w tak nieskomplikowanej sprawie uważam, iż powinna ona trafić do Sądu a nie do mediów.

Ze zniecierpliwieniem oczekuję na zakończenie postępowania przygotowawczego i przekazanie sprawy do Sądu celem ostatecznego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy i zakończenia szykanowania mojej osoby.

 

Burmistrz Michałowa

      Marek Nazarko

 


Tyle w aspekcie merytorycznym tej sprawy, natomiast w aspekcie medialno-społecznym chciałbym dodać i zaapelować do wszystkich o niewydawanie osądów przed prawomocnym wyrokiem sądu przecież tylko wyrok może określić winę człowieka. Osobiście o finał w tej sprawie jestem spokojny ponieważ tu nie chodzi o ocenę i postępowanie Marka Nazarko, a wszystkich Burmistrzów i wójtów w Polsce i z jednaj strony mamy opinię Radców prawnych, autorytetów, notariuszy czuwających nad prawidłowością zawieranych aktów prawnych, a z drugiej strony subiektywną ocenę Prokuratora.

Zajmuję się pracą na rzecz mieszkańców. Od 2002 roku nie było dnia żeby nie toczyło się postępowanie w sprawach Naszej Gminy w której piastuję Urząd Burmistrza, oswoiliśmy się już z tym, po wyroku okaże się kto będzie miał czego się wstydzić.

 

Skip to content