Park w Jałówce ma nowe oblicze

Na rynku w Jałówce, w centrum odrestaurowanego parku, pojawił się Zygmunt II August, a w zasadzie jego popiersie na cokole. Rewitalizacja zabytkowego centrum w Jałówce trwała niecały rok i została przeprowadzona ze wsparciem funduszy unijnych, wartość projektu oszacowano na ponad 700 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło prawie 500 tys. zł.

W ramach projektu zostało przebudowane zabytkowe centrum, wybudowano plac z fontanną, w środku placu miejsce nalazł pomnik – popiersie Zygmunta II Augusta, obok wybudowano plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem i ogrodzeniem od strony ulicy, a do tego chodniki, schody, nowe trawniki, zielone krzewy ozdobne, ławki parkowe i stosowne oświetlenie.

Jałówka to niewielka miejscowość w gminie Michałowo. Prawa miejskie otrzymała w 1545 r. za czasów Zygmunta I Starego, a czasy świetności przeżyła za czasów Zygmunta Augusta. I chociaż dziś jest wsią, zamieszkałą przez niewiele ponad 300 osób, ma bogatą historię, a do dziś zachował się miejski układ przestrzenny z rynkiem – parkiem w centrum. Turystów przyciąga najmłodsza na szlaku cerkwi w gminie Michałowo świątynia ze wspaniałym ikonostasem i rzadko spotykaną dzwonnicą z trzema kopułami, a także ruiny kościoła św. Antoniego.

Wyświęcenie parku i oddanie go do użytku miało miejsce podczas uroczystości dożynkowych w Jałówce, 25 sierpnia br. Organizatorami imprezy był burmistrz Michałowa, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Rada Sołecka w Jałówce i OSP Jałówka.

Wśród gwiazd, jakie uświetniły uroczystość pojawiły się na scenie Prymaki, a wieczorem odbyło się ognisko. Ogniska pod hasłem „Cała wieś bawi się razem” to już tradycja gminy Michałowo. W poszczególnych miejscowościach z okazji rozmaitych, odbywających się w nich uroczystości tradycją stało się wieczorne ognisko, integrujące mieszkańców. Uczestniczą w nich przedstawiciele samorządu. Jest to więc okazja do spotkania i porozmawiania z burmistrzem i radnymi, reprezentującymi dany okręg.

Skip to content