Pierwsi mieszkańcy odebrali już umowy na docieplenia swoich mieszkań.

W tym roku w  ramach programu dopłat do termomodernizacji mieszkań i budynków, 45 michałowskich rodzin otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 500 tys. Burmistrz pogratulował beneficjentom dodając, że jest to pierwszy tego typu program w Polsce i jest on finansowany w 100% z budżetu gminy. W związku z tym niełatwo było go przygotować Podziękował pracownicom Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Michałowie – Pani Kierownik Referatu Elżbiecie Rosińskiej i Inspektor Annie Marii Modzelewskiej,które prowadzą ten projekt. Burmistrz zachęcił do udziału w przyszłych edycjach zaznaczając, że jest to projekt nie socjalny, a proekologiczny i głównym kryterium jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Projekt ten nie powinien być kojarzony z pomocą stricte socjalną – tutaj gmina ma inne programy prowadzone głównie przez MGOPS.  Z programu dopłat do dociepleń  jest skierowany do wszystkich mieszkaniców, a nie tylko osób w trudnym sytuacji materialnej.

Środki finansowe zostaną wypłacone beneficjentom już jesienią br., niezwłocznie po ukończeniu i odbiorze inwestycji.

Skip to content