Pierwsze odbiory w ramach programu dociepleń

Trzy pierwsze domy, których właściciele skorzystali z Programu Termomodernizacji Budynków i Lokali Mieszkalnych położonych na terenie gminy Michałowo w latach 2020-2024, są już gotowe. We wtorek, 8 listopada burmistrz Marek Nazarko i przewodnicząca Rady Miejskiej Maryla Ancipiuk uczestniczyli w oficjalnym ich odbiorze.

Chodzi o nieruchomości w Michałowie – Kolonia i samym mieście Michałowo. W środę i kolejnych dniach kolejne podobne odbiory. Do końca tego roku ma ich być 15. Średnio właściciele mogli uzyskać z budżetu gmin na ten cel 15 tys. zł. Środki przeznaczono na wymianę na ekologiczny piec klasy 5, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, także ocieplanie ścian fundamentowych, stropodachu.

Wcześniej, 26 października  – także w ramach tego programu – nastąpiło oficjalne przyłączenie Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle do sieci ciepłowniczej związanej z biogazownią. Skorzystało z tego aż 120 rodzin. Gmina przeznaczyła na ten cel 400 tys. zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętą uchwałą RM Michałowo termomodernizacja może obejmować:

1) wymianę wewnętrznej instalacji ogrzewania – kotły gazowe, kotły olejowe, systemy ogrzewania elektrycznego, pompa ciepła, kotły na paliwo stałe spełniające co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100)

2) przyłączenie do sieci ciepłowniczej,

3) docieplenie i hydroizolację ścian zewnętrznych,

4) docieplenie i hydroizolację dachu, stropodachu (w tym pokrycia dachowe),

5) wymianę okien, drzwi zewnętrznych,

6) docieplenie i hydroizolację ścian fundamentowych, podłogi na gruncie, stropu nad nieogrzewaną piwnicą.

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych grup przedsięwzięć została określona w wysokości na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden lokal w budynku wielorodzinnym i bloku mieszkalnym:

a) do 15 000,00 PLN, ale nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych,

b) do 20 000,00 PLN, przy zastosowaniu kolorystyki i wyborze co najmniej dwóch elementów z księgi wizualizacji „Modelowe Domy Michałowa”, ale nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych,

c) do 25 000,00 PLN, przy zastosowaniu wszystkich elementów z księgi wizualizacji „Modelowe Domy Michałowa”, ale nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content