Planowane budżety jednostek gminnych na rok 2020

W związku z licznymi pytaniami i dezinformacją o rzekomych cięciach w budżetach jednostek gminnych wyjaśniamy jak w szczegółach kształtują się zmiany w budżetach.

  1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie

 Budżet w roku 2019 wynosił po zmianach (końcowy) 5.716 tys. zł.

Od tej kwoty należy odjąć :

– 41 tys. na termomodernizację budynku

– 32 tys. na dotacje do podręczników (dotacji już nie ma w tym roku szkolnym)

– 307 tys. na etaty i koszty osobowe sprzątaczek i księgowych,

– ok. 35 tys. kosztów środków czystości i obsługi biurowej księgowości (materiały biurowe, oprogramowanie). W roku 2020 koszty te przeniesione zostają na Urząd Miejski (przetarg na sprzątanie, nowo powstała wspólna obsługa księgowa jednostek organizacyjnych gminy)

Po odjęciu tych kwot daje to sumę: 5.301 tys. zł

Plan Budżetu na 2020 to kwota: 5.303 tys. zł, czyli 2 tys. więcej niż w 2019.

W Budżecie tym ujęta jest oczywiście 9.5% podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/19 było w SP 1.166 godzin nauczania. W roku szkolnym 2019/20 jest tych godzin mniej o 151,75 godziny – tj. 1.014,25. Jest to 13% mniej godzin, zatem zmniejszenie liczby godzin bilansuje podwyżkę płac nawet z zapasem.

  1. Gminne Przedszkole w Michałowie

Budżet w roku 2019 wynosił 1.127 tys. zł.

Od tej kwoty należy odjąć :

– 40 tys. na etaty i koszty osobowe palaczy (4 ostatnie miesiące roku) i obsługi księgowej.

W roku 2020 koszty te przeniesione zostają na Urząd Miejski (koszty ogrzewania przeniesione na gminę w związku z budową ciepłociągu, nowo powstała wspólna obsługa księgowa jednostek organizacyjnych gminy).

Po odjęciu tej kwoty daje to sumę: 1.087 tys. zł

Plan Budżetu na 2020 to kwota: 1.189 tys. zł, czyli więcej o 102 tys. niż w roku 2019.

  1. Zespół Szkół w Michałowie

Budżet w roku 2019 wynosił 526 tys. zł. (nowa jednostka, budżet za ostatnie 4 miesiące w roku).

Plan Budżetu na 2020 to kwota: 1.350 tys. zł. 

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie

Budżet w roku 2019 wynosił 2.022 tys. zł

Od tej kwoty należy odjąć:

– 70 tys. na koszty obsługi księgowej. W roku 2020 koszty te przeniesione zostają na Urząd Miejski (nowo powstała wspólna obsługa księgowa jednostek organizacyjnych gminy)

Po odjęciu tej kwoty daje to sumę: 1.1952 tys. zł

Plan Budżetu na 2020 to kwota: 2.022 tys. zł. , tj. więcej o 70 tys. 

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

Budżet w roku 2019 wynosił 1.423 tys. zł

Od tej kwoty należy odjąć:

– 90 tys. na koszty obsługi księgowej (etat, oprogramowanie, materiały biurowe). W roku 2020 koszty te przeniesione zostają na Urząd Miejski (nowo powstała wspólna obsługa księgowa jednostek organizacyjnych gminy)

Po odjęciu tych kwot daje to : 1.333 tys. zł

Plan Budżetu na 2020 to kwota: 1.500 tys. zł. 

  1. Gminna Biblioteka w Michałowie

Budżet w roku 2019 wynosił 322 tys. zł

Plan Budżetu na 2020 to kwota: 328 tys. zł, czyli 6 tysięcy więcej niż w 2019.

Plany budżetów jednostek gminnych na rok 2020 zostały opracowane w oparciu o rzeczywiste wydatki w roku 2019 w ten sposób aby zapewnić odpowiednią realizację zadań na nie gorszym poziomie niż w roku poprzednim. Oczywiście w ciągu roku mogą nastąpić zmiany. Dyrektorzy jednostek występując o takie zmiany powinni je uzasadnić działaniami poprawiającymi jakość świadczonych usług dla społeczności lokalnej. Mogą oni też dokonywać przesunięć środków w ramach posiadanych budżetów, na które to zmiany zgodę wyraża burmistrz (o ile te zmiany korzystnie wpływają na realizowane zadania dla mieszkańców). Każdy dyrektor może dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w czym pomocni są pracownicy Urzędu Miejskiego. Z satysfakcją należy odnotować fakt, iż takie działania są chętnie podejmowane przez dyrektorów jednostek.

 

Skip to content