Podlaskie schronisko

Według koncepcji burmistrza Michałowa wartość przedsięwzięcia to ok. 20 mln zł. Zdecydowaną większość (85 proc. czyli 17 mln zł) można pokryć ze środków unijnych. Wkład samorządu terytorialnego w tej sytuacji wyniesie 15 proc. (3 mln zł). Burmistrz Nazarko liczy, że utrzymanie schroniska będzie możliwe dzięki współpracy z innymi gminami, którym też zależy na rozwiązaniu problemu bezdomności zwierząt.

Projekt, który zaczyna realizować gmina Michałowo, przewiduje budowę schroniska na dwa tysiące miejsc dla zwierząt. Mają tam być pomieszczenia przeznaczone do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych; izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę; utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic z oseskami, młodych oddzielonych od matek; przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, karmy, środków dezynfekcyjnych; a także prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji; celów socjalnych. Koncepcja opracowana w gminie Michałowo przewiduje umieszczenie tam także w pełni wyposażonego gabinetu weterynaryjnego, sali konferencyjnej przystosowanej do szkoleń albo zajęć lekcyjnych z uczniami szkół.

 

Skip to content