Pomoc dla potrzebujących w gminie Michałowo. Centra wsi mogą rozszerzyć działalność

Dotację przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego we wtorek, 15 października. Projekt został zgłoszony na nabór prowadzony przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska. Jego wartość to 604 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi 507,6 tys. zł.

– Cieszymy się bardzo z przyznanej dotacji, bo to gwarantuje, że program Centra Wsi będzie realizowany. Z tych pieniędzy będzie można zatrudnić opiekuna społecznego w każdym z 6 Centrów Wsi. Staramy się jeszcze o datację na zapewnienie etatów dla instruktora kulturalno- oświatowego i pracownika gospodarczego, tzw. „złotej rączki” – powiedział burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Centra Wsi swoją działalność rozpoczęły w czerwcu tego roku. Nowatorski projekt zakładał funkcjonowanie w sześciu miejscowościach gminy Michałowo: w Jałówce, Szymkach, Bondarach, Juszkowym Grodzie, Nowej Woli/Hieronimowie i Sokolu Centrów Wsi, gdzie obok oferty kulturalnej, zarówno dla młodszych i starszych, najbardziej potrzebujący mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc tzw. „złotej rączki” – pomoc w drobnych naprawach domowych, instruktażu obsługi urządzeń, dowozu leków, zakupów. W każdym z tych centrów będą zatrudnione trzy osoby: instruktor ds. kulturalno-oświatowych, instruktor ds. społecznych, pracownik gospodarczy. Przyznana dotacja pomoże zapewnić etaty pracownika społecznego w każdym z sześciu centrów. 40 osób z niepełnosprawnościami będzie mogło skorzystać z usług asystenckich, a 10 osób niesamodzielnych i wymagających wsparcia – z usług opiekuńczych. Zostanie również zorganizowana wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu. Mogą oni też liczyć na wsparcie psychologiczne. Projekt zakłada aktywizację społeczną podopiecznych.

Skip to content