Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego w związku z kryzysem migracyjnym

Na podstawie uchwały Nr XLII/571/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym oraz Umową Nr DIT-I.8031.40.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Michałowo w kwocie 62 000,00 zł.

Powyższa dotacja została przeznaczona na docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jałówce wykorzystywanej jako punkt pomocy osobom potrzebującym na terenie przyległym do granicy Republiki Białorusi, oraz zakup materiałów do wykonania wiat ochronnych jak również zakup kontenera zaadoptowanego jako punk schronienia przez wiatrem i deszczem.

Wpis opublikowany Samorząd. Oznacz odnośnik.
Skip to content