Ponad 300 gospodarstw dotkniętych suszą!

Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy zakończyła I etap prac. Podczas 9 tygodni (od 2 lipca do 23 sierpnia) pracownicy Urzędu Miejskiego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych odwiedzili w 323 gospodarstwa rolne na terenie Gminy Michałowo. Szacunkowa powierzchnia upraw dotkniętych suszą to ok. 9 tys. hektarów. Sporządzone zbiorcze zestawienie strat z terenu całej gminy komisja ds. szacowania szkód przekazała do wojewódzkiej komisji ds. koordynacji szacowania strat. Zestawienie jest podstawą wystąpienia wojewody do ministra rolnictwa o wsparcie dla poszkodowanych gospodarstw

Skip to content