Popłynie czystsza woda z ujęć w Szymkach i Bondarach !

Staraniami gminy pozyskano 2 mln złotych na modernizację stacji uzdatniania wody w Szymkach i Bondarach.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Michałowa i Marszałek Województwa Podlaskiego podpisał umowę na dofinansowanie w ramach PROW projektu „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”

Projekt obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

– przebudowa stacji wodociągowej w Szymkach

– przebudowa stacji uzdatniania wody w Garbarach

– wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicach w Jałówce i Szymkach

– wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Juszkowym Grodzie i DL w Sokolu

Wartość inwestycji 3 916 134 zł dotacja 1 999 776 zł – inwestycja planowana do realizacji w latach 2020-2022.

Skip to content