Pozyskaliśmy 826 tysięcy złotych na działalność świetlic wiejskich i Centrów Wsi!

Zarząd Województwa na posiedzeniu 28 kwietnia przyznał 2,5 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na sześć projektów złożonych w ramach Lokalnych Grup Działania. Dwa z tych sześciu projektów będą realizowane przez Gminę Michałowo.

Pierwszy zakłada wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty czterech świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki), drugi: trzech świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola). Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież z ubogich rodzin z problemami, a także ich rodzice, mający trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na miejscu znajdą opiekę specjalistów. Będą tam również prowadzone różne zajęcia dodatkowe, np. z języków obcych, plastyczne, przyrodnicze, muzyczne, informatyczne, nauka gry w szachy. Koszt tych projektów wynosi 888 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP to 826 tys. zł.

Skip to content