Pracodawco zorganizuj staż! To naprawdę się opłaca! Wszelkie dokumenty załatwisz w Urzędzie Gminy.

Pracodawco zorganizuj staż! To naprawdę się opłaca! Wszelkie dokumenty załatwisz w Urzędzie Gminy.

Korzyści wypływające z organizacji stażu w firmie to:

  • możliwość nauczenia stażysty zawodu ściśle pod potrzeby firmy bez ponoszenia kosztów finansowych (jest wypłacane stażyście stypendium)
  • szansa na poznanie przyszłego pracownika przed jego zatrudnieniem
  • możliwość sprawdzenia kompetencji zawodowych kandydata do pracy.

Urząd Gminy w Michałowie pomoże w procedurze sfinansowania staży od 3 do 6 miesięcy realizowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Wymagany okres zatrudnienia po okresie realizacji stażu wynosi min. 3 miesiące (umowa na 1 lub ½ etatu).

Więcej informacji oraz złożenie dokumentów:

Marek Hanczaruk

Urząd Miejski w Michałowie

Białostocka 11, pokój nr 2

16-050 Michałowo

Tel: 857131776, e-mail: hanczaruk@michalowo.eu

 

Skip to content