Program 2000 ekstra jest realizowany. Pomoc trafia już do najbardziej potrzebujących

Zdecydowana większość umów na przyznanie pomocy w wysokości 2 tys. zł została podpisana w październiku, a najbardziej potrzebujący mieszkańcy Michałowa już mogą korzystać z dodatkowych środków na zakup żywności, leków czy opału na zimę. O tym, kto otrzyma pomoc decydowała specjalnie powołana komisja Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Michałowie.

Jak informuje burmistrz Michałowa Marek Nazarko, zdecydowana większość (ok. 90 proc.) wniosków została już podpisana. Mieszkańcy mają rok, aby skorzystać z udzielonej pomocy.

Burmistrz Michałowa Marek Nazarko i Kierownik MGOPS Anna Funkowska

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Michałowie na sesji 1 czerwca 2019 roku uruchomiła pięcioletni program pomocowy, na który każdego roku zabezpieczy w kasie miasta trzysta tysięcy złotych na potrzeby najbardziej potrzebujących w gminie. Wnioski były przyjmowane od początku lipca. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców – już pierwszego dnia było więcej wniosków niż miejsc. Tym wszystkim, którym w tym roku się nie udało, będą mieli jeszcze szansę skorzystać z pomocy w roku następnym. Program będzie obowiązywał do 2024 roku.

Te pieniądze mają wspomóc przede wszystkim tych mieszkańców, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Kryterium dochodowe nie było jednak najważniejszym wyznacznikiem. W każdym przypadku decyzja podejmowana była indywidualnie na podstawie rozmów i wywiadów przeprowadzonych przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.

Skip to content