Program dociepleń uzupełniony o dofinansowanie przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Radni Michałowa na ostatniej, 24 lutego sesji jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych w latach 2022-2024.

– Jest to uchwała uzupełniająca nasz dotychczasowy program dociepleń budynków. Życie przynosi różne sytuacje i musimy się do nich dostosować. A skoro mamy sieć cieplną, to możemy pomóc mieszkańcom i umożliwić dofinansowanie przyłączenia do sieci, by można było korzystać z tańszego źródła ciepła – powiedział burmistrz Marek Nazarko.

Zmiana uchwały polega na uzupełnieniu w Regulaminie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na ternie gminy Michałowo:

w pkt. 2 Termomodernizacja może obejmować – przyłączenie do sieci ciepłowniczej;

w pkt. 6 Prace budowlane polegające na termomodernizacji obejmują budowę, wymianę lub wykorzystanie – węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci ciepłowniczej.

Projekt uchwały otrzymał pozytywną ocenę UOKiK.

Radni byli zdania, że uchwała jest bardzo potrzebna i przyjęli ją jednogłośnie.

Skip to content