Program opieki nad zwierzętami w Michałowie. Sterylizacja, dokarmianie i pieniądze za adopcję

Rada Miejska w Michałowie w czwartek, 31 marca przyjęłaProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowa”. Drugi rok z rzędu w gminie można otrzymać rekompensatę za adopcję bezdomnego psa w wysokości nawet do 1500 zł.

Ogólnie na realizację programu w tym roku przeznaczono w budżecie gminy 50 tys. zł.

Pieniądze na adopcje przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych m.in. z budową kojca, zakup budy, zakup karmy, kosztów zabiegów weterynaryjnych. Zgodnie z uchwałą 50 proc. tej kwoty zostanie wypłacone w momencie zawarcia umowy (a rozliczone w ciągu 12 miesięcy na podstawie faktur), kolejna część zaś w kolejnym roku (do 24 miesięcy).

Ogłoszenie o adopcji psa bezdomnego umieszczane jest na okres 14 dni na stronie internetowej. Po upływie terminu pies zostanie oddany do schroniska. Gmina zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o oddaniu zwierzęcia do adopcji w zależności od warunków umożliwiających zapewnienie przez adoptującego właściwej opieki. W ramach programu jedno gospodarstwo domowe, może adoptować maksymalnie 2 psy rocznie.

Radni zapisali też warunki, jakie muszą spełniać adoptujący zwierzęta. Każdy Adoptujący zobowiązuje się do: zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków  zgodnych z ustawą  o ochronie zwierząt; zapewnieniu zwierzęciu opieki weterynaryjnej oraz profilaktycznych szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych; zaopatrzenie zwierzęcia  w obroże, sterylizację lub kastrację zwierzęcia; chipowanie.

Każdy z adoptujących będzie musiał się liczyć z kontrolą warunków w jakich przebywa pies i w razie niespełnienia tych warunków – zwrotem rekompensaty, kiedy pies trafi od takiej rodziny do schroniska.

Gmina bierze na siebie koszty chipowania psów posiadających opiekunów lub właścicieli (przeznaczonych na to zostało 4 tys. zł). Jeden właściciel może się ubiegać o chipowanie maksymalnie dwóch zwierząt (co może zostać zwiększone w wyjątkowych przypadkach). Sterylizacja kotów i psów będzie dofinansowywana w wysokości 50 proc. kosztów, pod warunkiem, że pies jest trwale oznakowany lub zostanie oznakowany w połączeniu z wykonaną sterylizacją lub kastracją. W budżecie na ten cel przeznaczono 9 tys. zł.

 

 

fot.: pixnio.com

Skip to content