Projekt „Centrum Wsparcia Mieszkańca”

Gmina Michałowo w partnerstwie z Fundacją Mała Ojczyzna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Wsparcia Mieszkańca”

Celem projektu jest wsparcie 20 rodzin (41K, 39M), w tym dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez wprowadzenie szeregu konsultacji i poradnictwa specjalistycznego możliwego do zrealizowania w formie stacjonarnej w punkcie Centrum Wsparcia Mieszkańca w Michałowie.
Celem działania jest wsparcie najbardziej potrzebujących rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Michałowo w terminie do 29.12.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 76 680,00 PLN

Więcej o projekcie na: http://mgops.michalowo.eu/?p=1276

 

 

Skip to content