Projekt pn.: „Przedsiębiorcze Michałowo”.

Gmina Michałowo realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Przedsiębiorcze Michałowo”.

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Michałowo poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, który oferować będzie szereg usług wspierających lokalnych przedsiębiorców, w tym podmiotów pragnących wdrożyć nowe pomysły biznesowe.

W rezultacie, w wyniku realizacji Projektu powstanie infrastruktura oferująca lokale użytkowe dla nowopowstałych firm. Ponadto zrealizowanie rzeczowego zakresu Projektu pozwoli wprowadzić szereg usług doradczo-szkoleniowych skierowanych na potrzeby MŚP – co obecnie nie jest możliwe do zrealizowania. Realizacja ww. celu w sposób bezpośredni wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz umocnienie pozycji na rynku (ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy okres przeżywalności nowopowstałych firm jest najkrótszy).

Dzięki skorzystaniu z oferty Inkubatora, istnieje realna szansa uzyskania przewag konkurencyjnych – również w skali ponadregionalnej. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Michałowie stworzy nową jakość obsługi przedsiębiorców oraz wpłynie pozytywnie na ich rozwój oraz uzyskanie długofalowych korzyści na rynku.

Nadrzędny cel Inkubatora w Michałowie stanowić będzie wsparcie MŚP na rzecz ich rozwoju poprzez dostarczanie im niezbędnej infrastruktury użytkowej. Oferta doradcza skupiać się będzie przede wszystkim na obsłudze informacyjno–promocyjnej oraz dostarczaniu pomocy w rozwoju przedsiębiorstw. Planowana do wdrożenia oferta została podzielona na usługi szkoleniowe i eksperckie, poradnictwo prawne i finansowe, pomoc w poszukiwaniu finansowania rozwoju przedsiębiorstw ze środków publicznych i prywatnych oraz usługi informacyjne i promocyjne.

W wyniku realizacji projektu Inkubator zapewni prowadzenie działalności gospodarczej dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych, tj. działających na rynku nie dłużej niż 3 lata w przygotowanych pomieszczeniach biurowo-usługowo-handlowych – w jednym czasie możliwe jest wsparcie 15 firm (15 lokali dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw), przy czym zaplanowano preferencyjne warunki dostępu do powierzchni biurowej, szkoleniowej. Dodatkowo, w ramach projektu zaplanowano wsparcie jak największej grupy przedsiębiorstw nie prowadzących działalności w Inkubatorze, lecz zainteresowanych ofertą doradczo-szkoleniową – w skali roku wsparcie zostanie skierowane co najmniej do 57 podmiotów (15 inkubowanych, 42 z zewnątrz), już pierwszym roku funkcjonowania Inkubatora.

Wartość Projektu: 6 409 439,45 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 429 287,41 PLN

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content