Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Michałowo”

Gmina Michałowo od stycznia 2020 roku rozpoczyna projekt pt. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Michałowo”. Okres realizacji projektu: od 01.01.2020  roku – 31.12.2021 roku. Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, zaś partnerem Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych w terminie do 31.12.2021 roku poprzez:

  • objęcie usługami asystenta 40 osób z niepełnosprawnościami wymagających wsparcia;
  • objęcie usługami opiekuńczymi 10 osób niesamodzielnych wymagających wsparcia;
  • organizację wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu;
  • aktywizację społeczną i wsparcie psychologiczne dla 50 uczestników projektu.

W ramach projektu działaniami od 01.02.2020 roku zostanie objętych 50 osób niesamodzielnych, w tym 40 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Gminy Michałowo.

Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie (osoby wymagające wsparcia do złożenia formularza rekrutacyjnego.

Jednocześnie zapraszamy do złożenia ofert osoby zainteresowane zatrudnieniem w /w projekcie, w ramach umowy o pracę na stanowisku:

– pracownik socjalny

– opiekun w ośrodku pomocy społecznej

– asystent osoby niepełnosprawnej

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój 13 i 14) bądź telefonicznie 85 7131780

POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY POBIERZ REGULAMIN UCZESTNICTWA

NABORY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”

Projekt pt.: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Skip to content