Projekt Turystyczne Michałowo – utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”

Gmina Michałowo realizowała operację pn. Turystyczne Michałowo – utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”, która miała na celu utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych w celu poszerzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Gminy Michałowo, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji wybudowane zostały 2 nowe obiekty infrastruktury technicznej i rekreacyjnej. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury wyniosła 77 osób, w tym:

  • w odniesieniu do obiektu pn. „Wiata Biesiadników” – 48 osób,
  • w odniesieniu do obiektu pn. „Przystań Rybaka” – 29 osób.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content