Proponowany budżet Michałowa – milionowe inwestycje i pomoc mieszkańcom

Radni gminy Michałowa zapoznali się z propozycją budżetu na 2021 rok. Dochody gminy planowane są w wysokości 44 mln 187 tys. zł, a wydatki w wysokości 48 mln 177 tys. zł. Deficyt gminy – 3 mln 990 tys. zł – zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych, gmina spłaci też zobowiązania z lat ubiegłych w wysokości 610 tys. zł.

Pierwsze czytanie uchwały budżetowej odbyło się w czwartek, 26 listopada w czasie sesji rady miejskiej w Michałowie.

– To jest drugi budżet w tej kadencji i uważam, że słusznym jest porównanie go do pierwszego. A budżet na rok 2021 w porównaniu z rokiem 2020 jest o prawie 6 mln wyższy (dochody były na poziomie 38 mln 250 tys.) – mówił w czasie sesji Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. – To budżet rozwoju, jeśli wziąć pod uwagę ilość inwestycji. Myślę, że wykorzystujemy ten czas w sposób najlepszy z możliwych. Nie rezygnujemy przy tym z programów społecznych, jak 2000 plus (dofinansowanie dla najbardziej potrzebujących w gminie), dalszej budowy dróg dojazdowych do gospodarstw czy finansowego wsparcia docieplania domów.  To też budżet ambitny, ale i pełen oszczędności – budżety jednostek gminnych zostały okrojone w stosunku do ich propozycji.

W Michałowie dwa nadchodzące lata – 2021 i 2022 – będą czasem realizowania inwestycji unijnych. Stąd też te lekkie „zaciskanie pasa” przy ustalaniu budżetów podległych jednostek w gminie. Gmina potrzebuje pieniędzy na wkłady własne, ale dzięki temu ma szansę na wiele inwestycji. Przypomnijmy, że jak do tej pory gminie udało się pozyskać 22 mln 154 tys. środków zewnętrznych na swoje projekty. To m.in. „Zachowanie cennych walorów przyrodniczych na terenie gminy Siemianówka”, remonty świetlicy w Juszkowym Grodzie, modernizacja oświetlenia ulicznego, przebudowa stacji uzdatniania wody w Michałowie, Szymkach i Bondarach, budowa efektywnie energetycznej sieci cieplnej, przebudowa dróg gminnych, rozbudowa świetlic wiejskich, budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole.

– Wygospodarowaliśmy własnych środków w budżecie na rok 2020 – 6 750 000 zł, a na rok 2021 – 8 778 000 zł, to są pieniądze na inwestycje, remonty i działania społeczne. To są nasze wyzwania. W poprzedniej kadencji nadmierne wydatki bieżące spowodowały brak inwestycji i działań społecznych – powiedział Marek Nazarko.

Największą część dochodów stanowią dochody własne – 45 proc., dotacje celowe ok 19 proc., dotacje UE także na poziomie 19 proc., i ok 18 proc to subwencje: oświatowe, równoważące, wyrównawcza.

Wydatki gminy w 2021 roku to 48 mln 177 tys. Na oświatę i wychowanie zaplanowano

8 414 321 zł. Na pomoc społeczną i rodzinę przeznaczono 10 mln 402 tys. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatki zaplanowane na poziomie 1 mln 609 tys. zł. (GOK, Biblioteka, ochrona i opieka nad zabytkami). Zaplanowano 2 mln 480 tys. zł na kulturę fizyczną oraz sport .

Transport i łączność to wydatki rzędu 4 mln 710 tys. zł, w tym 891 tys. zł na drogi powiatowe, 103 tys. na dofinansowanie kursów autobusów, drogi publiczne gminne – 3 mln 712 tys. zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  – 10 mln 280 tys. zł, gospodarka mieszkaniowa  – 2 mln 168 tys. zł. W 2021 roku wydatki inwestycyjne w Michałowie zaplanowano na kwotę w wysokości 11 mln 794 tys. zł (środki własne to 4 mln 857 tys. zł, a środki UE – 6 mln 937 tys. zł).

Skip to content