Przebudowa stacji uzdatniania wody w Szymkach i Bondarach wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej

Wartość:       3 916 133,73zł

Dofinansowanie:  1 999 776,00zł

Budżet gminy:  1 916 357,73zł

Blisko 2 mln zł dofinansowania dla Michałowo na oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody
– Te pieniądze przeznaczymy na budowę hydrofornii w Bondarach i Szymkach – mówi Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.
W sumie przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Michałowa ma kosztować nieco ponad 3,9 mln. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pokryje połowę –
dokładnie 1 999 776 zł
W czwartek, 30 stycznia Marek Nazarko, burmistrz Michałowa odebrał od Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego i pozostałych Członków Zarządu symboliczny czek na to dofinansowanie.
– Chciałem podziękować Zarządowi Województwa Podlaskiego za to dofinansowanie. Zarząd zwiększył alokację na gospodarkę wodno-ściekową, a skorzystają na tym mieszkańcy. Dziękuję też pracownikom departamentu Urzędu Marszałkowskiego za ich pomoc, dziękuję też swoim pracownikom za zaangażowanie i firmie, która przygotowała projekt. Składaliśmy go z duszą na ramieniu, a okazało się, że był tak dobrze przygotowany, że Michałowo dostało najwięcej pieniędzy i będzie realizować największy projekt. Dziękuję też radnym za zaakceptowanie go i audytorom za wykazanie błędów – powiedział burmistrz Marek Nazarko.

 

Skip to content