Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Mostowlany – Jałówka

W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Michałowie (odbyła się 31 maja 2022 roku) radni zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na inwestycję związaną z przebudową drogi na odcinku Mostowlany – Jałówka.

Jeszcze przed głosowaniem burmistrz Marek Nazarko podkreślił, że projekt był przedmiotem obrad Komisji Finansowej. W jej trakcie radni postanowili zaprosić na nią przedstawicieli Powiatu, aby poznać szczegóły związane z tą inwestycją.

– Chodzi o ustalenie z jakiego funduszu będą pozyskiwane środki na ten cel, w jakiej technologii będzie realizowane zadanie – mówił burmistrz Nazarko. I podkreślił: – Podjęcie tej uchwały nie skutkuje przekazaniem środków finansowych Powiatowi, jest jedynie wyrażeniem woli udzielenia pomocy finansowej. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi ze strony Powiatu na pytania naszego samorządu, kwota pomocy finansowej zostanie zabezpieczona w planie finansowym budżetu Gminy Michałowo.

Skip to content