Przyjazna środowisku Gmina Michałowo

logo_podlaskie

„Przyjazna środowisku Gmina Michałowo”

Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0432/17-00 z dnia 21.05.2018 r. między Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Michałowo w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna,

działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez gminę Michałowo poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych..

Projekt przewiduje budowę infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Będą to 54 instalacje fotowoltaiczne oraz 31 instalacje solarne. Projekt realizowany jest na terenie gminy Michałowo (miejsko-wiejska). Inwestycją objęte zostaną budynki mieszkalne. Grupą docelową są mieszkańcy gminy Michałowo.

Produkty:

– Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 31 szt.

– Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 54 szt.

Rezultaty:

– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 225,05 Mg CO2

– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,12 MWt

– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,21 MWe

 

Okres realizacji: 18.04.2018 – 30.11.2018 r.

Wartość projektu: 1 449 286,85 PLN

Dofinansowanie: 1 043 406,08 PLN

Skip to content