Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Więcej informacji można znaleźć poniżej:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Skip to content