Radni nie udzielili Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018, argumentując iż byłemu Burmistrzowi – W. Konończukowi się ono nie należy.

Na IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie, która odbyła się dziś, 27 czerwca radni, po zapoznaniu się z wynikami audytu, jaki miał miejsce w Urzędzie Miejskim w Michałowie i podległych jednostkach, po debacie nad raportem o stanie gminy oraz wysłuchaniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2018 r. nie udzielili Burmistrzowi votum zaufania i nie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Na 13 obecnych, 10 było przeciw udzieleniu absolutorium, jeden radny wstrzymał się od głosu, a dwóch było za.

– Jestem w trudnej sytuacji. Jednak burmistrz to nie konkretne nazwisko, to instytucja. I rozumiem wątpliwości radnych, bo patrząc na sprawozdanie finansowe nie wiadomo, gdzie podziało się około 6 mln zł w poprzednim budżecie – powiedział po głosowaniu burmistrz Marek Nazarko. –  Postaram się to zaufanie, które burmistrz utracił, każdego dnia odbudowywać wraz z całą moją załogą. I obiecuję, że żaden pracownik nie będzie oszukiwany, a żaden radny szantażowany, tak jak to bywało wcześniej.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wynika, że dochody w 2018 r. wyniosły ok. 31,7 mln plus nadwyżka z 2017 r.  w wysokości 3,4 mln zł to w sumie 35,1 mln zł; wydatki w 2018 r. – 32,8 mln zł plus spłata długu – ok. 1,1 mln. Pozostały wolne środki w wysokości ok 1,2 mln zł i zaciągnięty kredyt w wysokości 5 mln zł. Nie zostały wykonane inwestycje na około 5 mln zł, w tym budowa przedszkola samorządowego na kwotę 2,4 mln zł.

Zmiany w budżecie na rok 2019 r. radni przyjęli większością głosów: 11 było za, 2 przeciw. Były to zmiany kosmetyczne. Bieżący budżet określa dochody na poziomie ok. 35,4 mln zł (bieżące – 32,8 mln zł; majątkowe – 2,6 mln zł), a wydatki w wysokości 34,2 mln zł (bieżące – 28,8 mln zł, majątkowe – 5,4 mln zł), co daje nadwyżkę w wysokości ok. 1,2 mln zł.

Radni podjęli też ostateczną uchwałę przejęcia przez Gminę Michałowo od Powiatu Białostockiego zadania publicznego, jakim jest prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie. Za głosowało 10 radnych, jeden wstrzymał się od głosu, a dwóch było przeciwnych. Uchwała była potrzebna po podpisaniu porozumienia pomiędzy Burmistrzem Michałowa a Zarządem Powiatu Białostockiego odnośnie przejęcia szkoły. Podobną uchwałę o przekazaniu szkoły podjęli dziś radni powiatowi.

– Dotarliśmy do końca ustaleń na temat przejęcia szkoły, czeka nas dużo pracy, ale kto jak nie my mógł się zająć tą szkoła – powiedział burmistrz Marek Nazarko zapoznając radnych z ustaleniami porozumienia.

– Zabezpieczyliśmy się wieloetapowo, ze wszystkich stron, byście nam tego zadania w najbliższym czasie nie oddali, bo rzeczywiście tylko Wam może się udać szkołę utrzymać i rozwinąć – przyznał wicestarosta Roman Czepe, dziękując za podjęcie uchwały.

Skip to content