Radni Michałowa udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu

Na XX, uroczystej sesji Rady Miejskiej w Michałowie, jaka odbyła się w piątek, 31 lipca przed budynkiem Ratusza radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania, zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

– Pobory burmistrza w ubiegłym roku wyniosły 118 tys. zł brutto, wszyscy pracownicy zarobili w sumie 1 mln 550 tys. brutto, w tym czasie zanotowaliśmy wzrost mienia komunalnego o 5 mln 253 tys. zł, a pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 14 mln 336 tys. zł. I to jest to co gmina ma z naszej pracy, to jest wymiar naszej pracy na rzecz gminy – powiedział burmistrz Nazarko zwracając się do radnych z prośbą o udzielenie absolutorium.

Głosowanie w przypadku tych trzech uchwał przebiegało podobnie – 12 radnych było za, trzech przeciwko.

– Bardzo dziękuję za udzielenie mi absolutorium. To nie jest tylko udzielenie absolutorium burmistrzowi, ale również wszystkim pracownikom urzędu. Wykonaliśmy budżet, a to był naprawdę trudny rok – powiedział burmistrz Marek Nazarko.

Radni dokonali też zmian w budżecie na 2020 r. i uchwalili Statut Gminy Michałowo.

Skip to content