Radni Michałowa udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu

Na XX, uroczystej sesji Rady Miejskiej w Michałowie, jaka odbyła się dziś, 31 lipca przed budynkiem Ratusza radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania, zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Głosowanie w przypadku tych trzech uchwał przebiegało podobnie – 12 radnych było za, trzech przeciwko.

– Bardzo dziękuję za udzielenie mi absolutorium. To nie jest tylko udzielenie absolutorium burmistrzowi, ale również wszystkim pracownikom urzędu. Wykonaliśmy budżet, a to był naprawdę trudny rok – powiedział burmistrz Marek Nazarko.

Radni dokonali też zmian w budżecie na 2020 r. i uchwalili Statut Gminy Michalowo.

Skip to content