Radni uchwalili budżet na 2023 rok

 

Radni Michałowa, podczas sesji 29 grudnia większością głosów uchwalili budżet na 2023 rok. Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości ponad 54,8 mln zł, z tego dochody bieżące – 34,9 mln zł i dochody majątkowe – 19,8 mln zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości ponad 58,3 mln zł, z tego wydatki bieżące – 34,6 mln zł i wydatki majątkowe – 23,7 mln zł. Budżet tak w zakresie dochodów i wydatków jest wyższy o 10 mln zł od budżetu ubiegłorocznego.

W budżecie utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 260 tys. zł i celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 100 tys. zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3,5 mln zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Burmistrz Marek Nazarko podkreślił, że budżet jest bardzo trudny, sytuacji nie sprzyja inflacja i drożyzna, ale mimo wszystko udało się utrzymać wszystkie programy socjalne oraz funkcjonowanie basenu “Na Fali”. Najlepszy też wynik finansowy w swojej historii osiągnął Zespół Szkół w Michałowie. Gmina dołoży do oświaty 622 tys. zł, co w porównaniu do czasów sprzed przejęcia szkoły średniej, kiedy z budżetu trzeba było do oświaty dokładać 2 mln zł,  stanowi dużą oszczędność.

– Nie zrezygnowaliśmy też z żadnych inwestycji, niektóre tylko przesunęły się w czasie na następny rok – dodał burmistrz. Nazarko.

Samorząd planuje w 2023 r. rozpoczęcie lub kontynuowanie następujących inwestycji o łącznej wartości ponad 22,7 mln zł:

– przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy

– budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami

– rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie.

– rewitalizacja gminy Michałowo – Grzybowy Zakątek

– Przedsiębiorcze Michałowo – inkubator przedsiębiorczości

– energia słoneczna w gminie

– zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka

– O-świetlone Michałowo

– Hala sportowa

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content