Rekordowe zainteresowanie programem „Zamieszkaj w Michałowie”

Aż 185 rodzin jest zainteresowanych skorzystaniem z programu „Zamieszkaj w Michałowie”. Budową mieszkań zajmie się powołana przez gminę spółkę „Niezapominajka”. Deklaracje umożliwią Spółce o ubieganie się o uzyskanie kredytu na sfinansowanie budowy mieszkań.

„Zamieszkaj w Michałowie” to propozycja gminy, która ma zachęcić młodych mieszkańców gminy do pozostania w miasteczku, ale także być magnesem dla innych, by na stałe przeprowadzić się do Michałowa. Stąd pomysł burmistrza, by w mieście powstało osiedle domów komunalnych (w każdym planowane są cztery mieszkania o wielkości: 59 oraz 106 m2).

Na początku gmina planowała budowę 17 takich domów (68 mieszkań), ale w związku z bardzo dużym zainteresowaniem ta liczba może zostać zwiększona bo władze gminy już szukają kolejnych terenów pod rozbudowę osiedla. Nowe mieszkania będą wyposażone we wszystkie media. Budynki będą przyłączone do miejskiego ciepłociągu, co zdecydowanie spowoduje, że rachunki zostaną obniżone do absolutnego minimum. Warto też podkreślić, że mieszkańcy Michałowa zwolnieni są z płacenia podatku od nieruchomości.

Deklaracje można było składać przez dwa miesiące – w sierpniu i wrześniu br. Zainteresowanie nowym budownictwem przerosło najśmielsze oczekiwania władz Michałowa. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej został zatwierdzony wieloletni program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy na lata 2020-2024 oraz zasady wynajmowania lokali i regulamin przyznawania, wynajmowania i sprzedaży lokali w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań.

Poniżej przedstawiamy warunki, jakie trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o mieszkanie:

  1. Zgodnie z uchwałą wynajęcie lokalu może nastąpić, gdy osoby zamieszkujące na terenie Gmin Michałowo nie zalegają z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Michałowo, oraz mają następujące dochody na jednego członka gospodarstwa domowego:

1) dla gospodarstwa jednoosobowego w zakresie od 100 % do 175 % najniższej emerytury.

2) dla gospodarstwa wieloosobowego w zakresie od 75 % do 125 % najniższej emerytury.

  1. jeżeli wśród członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania jest osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności :

1) dla gospodarstwa jednoosobowego nieprzekraczające 200 % najniższej emerytury.

2) dla gospodarstwa wieloosobowego nieprzekraczające 150% najniższej emerytury.

Za spełniających kryterium dochodowe do wynajęcia lokalu uznaje się również:

  1. wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz repatriantów otrzymujących od Gminy lokale mieszkalne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji, w ciągu 6 miesięcy od opuszczenia placówki lub przyjazdu do Polski;
  2. mieszkańców Gminy, którzy utracili swoje mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej;
  3. lokatorów z zasobu mieszkaniowego Gminy, którym zaproponowano wynajęcie wolnego lokalu w zamian za zwolnienie dotąd zajmowanego.

Za spełniających kryteria dochodowe do uzyskania najmu lokalu socjalnego uznaje się osoby nieprzekraczające 50 procent dochodu ustalonego w § 2. uchwały oraz osoby, którym w wyroku eksmisyjnym przyznano uprawnienia do lokalu socjalnego.

Nowe lokale mieszkalne mogą być sprzedawane lub wynajmowane uczestnikom programu spełniającym łącznie poniższe warunki:

  1. Jedna z osób ubiegających się o uczestnictwo w programie na dzień składania wniosku o uczestnictwo w programie zamieszkuje na ternie Gminy Michałowo, a na dzień podpisania umowy złoży oświadczenie, iż zamieszkuje na terenie Gminy od co najmniej roku;
  2. Dochody Uczestników program umieszczą się w granicach wynoszących:

a) w prowadzonym jednoosobowym gospodarstwie domowym 2000 zł. – 4.000 zł. średnio- miesięcznie z okresu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

b) w prowadzonym dwuosobowym gospodarstwie domowym 3000 zł. – 6.000 zł. średnio- miesięcznie z okresu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

c) w prowadzonym trzyosobowym gospodarstwie domowym 4000 zł. – 8.000 zł. średnio- miesięcznie z okresu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

d) w prowadzonym czteroosobowym gospodarstwie domowym 4500 zł. – 9.000 zł. średnio- miesięcznie z okresu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

Oceny wniosków dokona spółka Niezapominajka powołana do budowy mieszkań. Wnioski opiniuje komisja, a zatwierdza burmistrza Michałowa.

Na zdjęciu Prezes Niezapominajki pani Julita Niepłoch-Sitnicka.

Skip to content