Relacja z objazdu mienia Gminy Michałowo przez radnych, w dniu 27 grudnia 2018

W czwartek 27 grudnia 2018 odbyło się wspólne posiedzenie: Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie. Celem spotkania był objazd mienia Gminy Michałowo i zapoznanie się ze stanem mienia komunalnego a w szczególności hydroforni, ujęć wody, oczyszczalni ścieków i świetlic wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy radni, Burmistrz oraz pracownicy ZGKiM i Urzędu Miejskiego. Przedstawiamy fotorelację z wyjazdu

 

Skip to content