Rolniku, spisz się!

W całej Polsce od 1 września do 30 listopada br. będzie prowadzony Powszechny Spis Rolny (według stanu w dniu 1.06.2020 r.).

Zachęcamy do śledzenia strony spisrolny.gov.pl, na której na bieżąco są zamieszczane informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Udostępniamy rolnikom komputer do spisu rolnego

Od dnia 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku rolnicy nieposiadający w domu komputera bądź połączenia z Internetem, będą mieli zapewniony dostęp do sprzętu komputerowego z Internetem w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ulica Białostocka 11.
Termin samospisu należy uzgodnić telefonicznie z członkiem Gminnego Biura Spisowego Joanna Stpiczyńską, pod numerem telefonu: 85 7131778 w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15).
Skip to content