Rozwój e-usług w gminie Michałowo

Radni Michałowa na czwartkowej, 29 października sesji jednogłośnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt ma być realizowany wspólnie ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i innymi gminami (około 30 gmin). Termin składania wniosków mija 30 października br. Koszty projektu w części dotyczącej gminy Michałowo zostały określone na prawie 0,5 mln zł (494 120 zł), a wkład własny gminy – 74 tys. zł.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie kompetencji urzędów oraz umożliwienie mieszkańcom, przedsiębiorcom czy inwestorom załatwienie większości spraw urzędowych przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Niektóre usługi (np. wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego) będą wydawane automatycznie bez wizyty w urzędzie.
Mieszkaniec na bieżąco będzie mógł sprawdzić i uregulować online swoje zobowiązania finansowe wobec gminy.
Większe możliwości komunikacji z mieszkańcami poprzez portal gminy to też udział w konsultacjach społecznych, zgłaszanie problemów, uwag, wniosków, zintegrowany system powiadomień.
System informatyczny gromadzenia danych proponuje gromadzenie danych na chmurze internetowej oraz wizualizację stanowisk roboczych w chmurze, co stwarza możliwość pracy zdalnej, jest bardziej bezpieczne i bardziej odporne na awarie.
Projekt umożliwi też powstanie geoportalu gminy, który zawierałby dokumenty planistyczne (wypisy, wyrysy, zaświadczenia) i automatycznie wydawał np. zaświadczenia lub decyzje o warunkach zabudowy.

 

Skip to content