Samorząd Michałowa wychodzi z inicjatywą wspólnej pomocy

Gmina Michałowo widzi potrzebę szerzenia idei humanitarnego podejścia oraz niesienia pomocy ludziom w kryzysie migracyjnym i chce zachęcić innych do podejmowania wspólnych działań. Zapraszamy samorządy gmin graniczących z Białorusią na wspólną konferencję .
Napływająca do nas pomoc rzeczowa i finansowa powinna służyć wszystkim potrzebującym wsparcia i obejmować swym zasięgiem tereny wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej. Jako pojedynczy samorząd mamy ograniczone możliwości dystrybucji tej pomocy. Bardzo liczymy na to, że inne samorządy włączą się do naszej inicjatywy i pomogą w dystrybucji pomocy na swoim terenie.
Zapraszamy wszystkich do współpracy.

 

#MICHAŁOWO

#SAMORZĄDPOMAGA

Skip to content