Samorządy solidarnie pomagają uchodźcom na granicy

Omówienie najpilniejszych potrzeb gmin przygranicznych, a także wspólny apel do rządu o systemową pomoc uchodźcom na granicy białorusko-polskiej będą m.in. tematami spotkania samorządowców w Urzędzie Miejskim w Michałowie. Spotkanie odbędzie się w piątek, 29 października.

W piątkowym spotkaniu samorządowców w Urzędzie Miejskim w Michałowie wezmą udział: Marek Nazarko, burmistrz Michałowa, Magdalena Czarzyńska-Jachim, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, wiceprezydentka Sopotu, Tadeusz Truskolaski, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Białegostoku, Mirosław Lech, Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wójt Korycina, Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, a także Jacek Karnowski, Członek Zarządu Związku Miast Polskich, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Tak! Samorządy dla Polski, prezydent Sopotu.

Na spotkaniu omówione zostaną najbardziej palące potrzeby gmin nadgranicznych, a także potrzeby gmin deklarujących chęć przyjęcia uchodźców. Będzie to również okazja do przekazania darów rzeczowych zebranych w innych gminach w Polsce, w ramach akcji pomocy uchodźcom.

Samorządy zawsze były solidarne. Wzajemnie nieśliśmy sobie pomoc po tragicznej wichurze na Kaszubach, po powodziach na Podkarpaciu czy w Opolu. Teraz również samorządy z całej Polski solidarnie wspierają włodarzy z przygranicznych miejscowości niosących pomoc na swoim terenie. Współpracujemy z innymi gminami w Polsce, żeby jak najwięcej zdziałać, bo mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, który niestety zbiera śmiertelne żniwo. Nie możemy pozostawać obojętni wobec krzywdy jakiej doznają ludzie na granicy, zmuszeni do przebywania w skrajnie trudnych warunkach i nocowania pod gołym niebem. Ograniczenia wynikające z wprowadzenia na tym terenie stanu wyjątkowego niestety tylko utrudniają tę pomoc – zgodnie podkreślają samorządowcy uczestniczący w akcji niesienia pomocy.

Uczestnicy rozmów w Michałowie zaapelują również do innych polskich samorządów o włączenie się do działań pomocowych. Wystosują także apel do polskiego rządu o pilne powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli m.in. rządu, NGO’S i samorządów, którego celem byłoby opracowanie wspólnej strategii pomocy ludziom przekraczającym białorusko-polską granicę.

Polscy samorządowcy od dawna zwracają uwagę na potrzebę wspólnych – ustalonych pomiędzy rządem i samorządem, z udziałem organizacji pozarządowych – systemowych rozwiązań dotyczących wsparcia imigrantów przebywających na terenie Polski. Cudzoziemcy, którzy z różnych przyczyn zmuszeni byli opuścić swoje ojczyzny, żyją w naszych wspólnotach lokalnych. Dzieci uczęszczają do samorządowych żłobków, przedszkoli i szkół, wiele osób korzysta ze wsparcia miejskich czy gminnych ośrodków pomocy. To samorządy w dużej mierze finansują działanie centrów integracyjnych. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej pokazuje w sposób tragiczny, jak bardzo takie systemowe wsparcie, ponad wszelkimi podziałami jest potrzebne. Już 2 września Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich jednogłośnie przyjęła  stanowisko w tej sprawie, które 24 września Zarząd Związku Miast Polskich skierował do polskiego rządu. ZMP zaapelował o humanitarne i zgodne z konwencjami międzynarodowymi, których Polska jest sygnatariuszem, oraz prawem krajowym potraktowanie azylantów znajdujących się na pograniczu polsko-białoruskim, jak również o długofalową politykę migracyjną nastawioną na integrację. Pełna treść stanowiska Związku Miast Polskich poniżej.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

W związku z trwającym kryzysem uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej i niehumanitarnym traktowaniem obywateli i obywatelek innych państw uwięzionych na tym pograniczu, a także w związku z napływem dużej liczby Białorusinek i Białorusinów uciekających przed reżimem Łukaszenki, zwracamy się z apelem do strony rządowej o jak najszybsze wypracowanie wspólnych rozwiązań rządu i samorządu dla osób, które zmuszone są do opuszczenia swoich ojczyzn.

Tak jak dotychczas, jako przedstawiciele samorządów, deklarujemy gotowość współpracy w tej trudnej problematyce. Potrzebujemy zdecydowanie działań systemowych, ponad doraźnymi podziałami politycznymi i w duchu porozumienia.

Szeroka perspektywa i polityka w tym zakresie powinna uwzględniać m.in. ustalenie modelu dofinansowania dla samorządów na przygotowanie miejsc do zamieszkania dla uchodźców, pomoc socjalną, tłumaczenia, wsparcie kompetencyjne dla pracowników samorządów oraz partnerów społecznych, środki na naukę języka polskiego dla osób dorosłych oraz na edukację szkolną (klasy przygotowawcze, dodatkowe godziny w szkołach). Ważne będą również rozwiązania prawne: usprawnienie procedur legalizacji pobytu cudzoziemców oraz większa dostępność do rynku pracy, uelastycznienie w kwestii wymaganych dokumentów potwierdzających wykształcenie czy kwalifikacje zawodowe.

Z całą mocą chcemy podkreślić, że wypracowanie form pomocy cudzoziemcom leży w kompetencjach rządu polskiego – czekamy więc na taką inicjatywę, która umożliwi udział samorządu w proponowanych działaniach. Jesteśmy otwarci na współpracę i uzgodnienia w zakresie podziału kompetencji w systemowych rozwiązaniach pomiędzy administracją rządową i samorządową.

Jednocześnie apelujemy do władz centralnych o humanitarne i zgodne z konwencjami międzynarodowymi, których Polska jest sygnatariuszem, oraz prawem krajowym potraktowanie azylantów znajdujących się na pograniczu polsko-białoruskim, jak również o długofalową politykę migracyjną nastawioną na integrację.

Sopot, 30 sierpnia 2021

Skip to content