Głosowanie : Wybieramy inwestycję samorządową 30-lecia

W tym roku obchodzimy 30 rocznicę powstania samorządu terytorialnego. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne i demokratyczne wybory samorządowe, które zmieniły Polskę. Zmieniła się także Gmina Michałowo. Wytypowaliśmy najważniejsze naszym zdaniem inwestycje ostatnich 30 lat, Zwracamy się do mieszkańców, by w głosowaniu wskazali, która z nich jest najważniejsza. Głosowanie rozpoczyna się 6 lipca i trwać będzie przez 2 tygodnie do 20 lipca

INWESTYCJA 1 - Budowa Szkoły Podstawowej w Michałowie

Inwestycja realizowana była przez wiele lat. Inicjatorem budowy rozpoczętej w 1991 był dr Leszek Nos, który latami zabiegał wśród mieszkańców i władz o budowę tej szkoły. Pierwsi uczniowie rozpoczęli w niej naukę w 1996 roku.

Okres budowy przypadł na czas, kiedy nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej i niemożliwe było uzyskanie środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji. Tym bardziej należy docenić wielki wysiłek naszej społeczności lokalnej.

Szkoła służy dziś dzieciom i młodzieży z terenu całej gminy. Obecnie w jej murach naukę odbywa ok. 400 uczniów.

INWESTYCJA 2 - Zalew, amfiteatr i scena w Michałowie

Zalew w Michałowie został wybudowany w 2008 roku wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Służy on nie tylko jako zbiornik retencyjny i dzięki  strzeżonej  w okresie letnim plaży stanowi atrakcję turystyczną.

W bezpośrednim sąsiedztwie zalewu również w roku 2008 wybudowaliśmy scenę i amfiteatr. Inwestycję zrealizowano ze środków zewnętrznych. Dach sceny ma charakterystyczny kształt nawiązujący do rosnących w pobliżu świerków. Obiekt ten jest miejscem licznych koncertów i imprez masowych. Na tej scenie występowali między innymi : Trubadurzy, Doda, Zenek Martyniuk, Stachursky,  IRA, Oddział Zamknięty, Myslovitz i ulubieńcy michałowskiej publiczności – zespół Prymaki.

INWESTYCJA 3 - Ratusz miejski w Michałowie

Ratusz – symbol miasta Michałowa i siedziba władz samorządowych. Budynek został oddany do użytku we wrześniu 2010 roku. Inwestycja kosztowała około 6,4 mln złotych i  została w całości zrealizowana ze środków własnych gminy. Ratusz to również siedziba gminnego ośrodka pomocy społecznej, urzędu stanu cywilnego i rady miejskiej. W okresie, gdy oddawano ratusz do użytku  Michałowo było jednym z pierwszych miast, w których samorząd zdecydował się na budowę nowoczesnego urzędu. Dziś widzimy, że była to trafiona decyzja, ponieważ ratusz buduje tożsamość mieszkańców miasta i jest naszą wizytówką i powodem do dumy.

INWESTYCJA 4 - Miejska Pływalnia NA FALI w Michałowie

Basen został oddany do użytku w 2011 roku. Inwestycja kosztowała ok. 12 mln złotych z czego niemalże połowa to środki zewnętrzne. Jest to nie tylko pływalnia, ale w zasadzie kompleks sportowy z dwiema nieckami basenowymi, zjeżdżalnią, sauną, jacuzzi, siłownią i gabinetem rehabilitacyjnym

Michałowo jest jedynym miastem „nie powiatowym” w województwie podlaskim, które może pochwalić się takim obiektem. Rocznie ten kompleks sportowy odwiedza ok. 50 tys. osób.

O wpływie na zdrowie mieszkańców nie musimy tu pisać. Sportowcy MOSiR odnoszą już sukcesy. Obiekt jest motorem napędzającym turystykę i stwarza nowe możliwości działań.

INWESTYCJA 5 - Remont i przebudowa drogi wojewódzkiej 686: Widły – Michałowo – Juszkowy Gród

Ta strategiczna dla całej gminy Michałowo droga została wyremontowana dzięki wieloletnim staraniom Burmistrza Michałowa Marka Nazarko, który przekonał Marszałka Województwa Podlaskiego o konieczności przebudowy i systematycznych, wspólnych remontów poszczególnych odcinków.

Sama inwestycja trwała kilka lat i była podzielona na etapy. Pierwsze prace projektowe (remont ulicy Białostockiej) rozpoczęła Gmina Michałowo jeszcze w roku 2009. Kolejnym etapem było wykonanie nowej drogi Żednia –  Widły.  Ostatni odcinek drogi został  rozpoczęty w 2014 roku i ukończony w październiku 2015 roku. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu środków zewnętrznych.

Mieszkańcy mają teraz nie tylko szybkie i wygodne połączenie ze stolicą województwa, ale wygodny dojazd przyczynia się do popularności naszych terenów, zwłaszcza tych położonych nad Zalewem Siemianówka, wśród turystów. Ma to istotny wpływ na rozwój gospodarczy gminy i przyciąga inwestorów.

bike tracks
Skip to content