„Srebrne Gody” w Gminie Michałowo Nowa inicjatywa samorządu.

Pragnąc docenić trwałość instytucji rodziny jako najważniejszej komórki społecznej oraz podkreślając rangę małżeństwa, wzajemnego szacunku i miłości pielęgnowanej przez lata długoletniego pożycia małżeńskiego, Burmistrz Michałowa  Zarządzeniem Nr 275/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. ustanowił odznaczenia, które będą wręczane z okazji jubileuszu 25-lecia pożycia małżeńskiego tzw. „Srebrnych godów”.

Inicjatywa podjęta została na wzór obchodów złotych godów i odznaczeń przyznawanych przez Prezydenta RP z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, jednak jak wiemy nie każdy ma możliwość doczekania tego pięknego jubileuszu i przeżywania go wspólnie z najbliższymi.

Mamy nadzieję, że nowa inicjatywa przyznawania Gminnych odznaczeń będzie znakomitą okazją do rodzinnych spotkań w gronie najbliższych, a w przyszłości stanie się nową tradycją obchodzoną w naszych, michałowskich domach.

Urząd Stanu Cywilnego w Michałowie informuje, iż:

 

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Michałowa nr 275/2021 z dnia 04 stycznia 2021r. ustanowiono Gminne odznaczenie z okazji jubileuszu 25-lecia pożycia małżeńskiego.

Odznaczone zostaną pary małżeńskie obchodzące w danym roku kalendarzowym jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Michałowo.

Z urzędu odznaczone zostaną pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1996r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Michałowie, a także na wniosek pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie naszej gminy, które zawarły związek małżeński w 1996r. poza terenem Gminy Michałowo, mogą zgłosić chęć odznaczenia Gminnym odznaczeniem z okazji jubileuszu 25-lecia pożycia małżeńskiego. Zainteresowane pary powinny się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowie ul. Białostocka 11 pokój nr 10 – do dnia 31.03.2021r. (od poniedziałku – do piątku w godz. 7:15 – 15:15, tel. 85 7 131 786, 85 7 131 787).

 

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

 /-/ Agnieszka Ancipiuk

 

Skip to content