NABÓR LGD 6/2020 Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 6/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Podejmowanie działalności gospodarczej operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
Planowany nabór wniosków rozpocznie się 06 grudnia 2019 r. a zakończy 20 grudnia 2019r.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

ul.  Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl

85 7108 850 – Biuro LGD

Skip to content