Symboliczna zmiana dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

kran

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęta została Uchwała Rady Nr XIV/109/19 z dnia 2019-11-21 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Radni zdecydowali, iż pomimo kontynuowania zwolnień z podatków i niezwiększania stawek opłat lokalnych, dopłaty do ścieków zostaną utrzymane. Zmieniona została jedynie kwota dopłaty z 1,36 zł na 1,00 zł do metra sześciennego.  W związku z  powyższym od 1 stycznia 2020 roku cena jednego metra sześciennego ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej dla  gospodarstw domowych i jednostek gminnych wzrośnie o ok. 6 procent.

Skip to content