Szkoła Odkrywców Talentów czeka na dofinansowanie

Gmina Michałowo stara się o dofinansowanie z RPO WP projektu pt. „Szkoła Odkrywców Talentów”. Projekt zakłada wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Projektem zostanie objęta szkoła podstawowa, uczniowie tej szkoły i nauczyciele tam pracujący, a czas trwania projektu to lata 2020-2022.

W SP w Michałowie uczy się 374 uczniów. Autorzy projektu zakładają, że grupę docelową stanowić będą w większości uczniowie szkoły, w tym 170 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz 14 dzieci z niepełnosprawnościami, a także 12 nauczycieli.

W ramach projektu szkoła zaproponuje udział w zajęciach rozwijających z jęz. angielskiego, zajęciach dydaktycznych z jęz. angielskiego, zajęcia wyrównawcze, koło teatralne, muzyczne, zajęcia artystyczne, plastyczne, klub gier logicznych, Szkolny Klub Europejski, warsztaty z krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, koło szachowe, koło programistyczne, zajęcia rozwijające z matematyki, biologii, chemii, geografii, wyposażenie pracowni integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne.

Dla nauczycieli zaangażowanych w projekt przewidziano możliwość rozwoju poprzez studia podyplomowe z integracji sensorycznej i studia podyplomowe w ramach terapii edukacyjnej osób ze spektrum autyzmu.

Projekt zakłada również ufundowanie stypendiów dla grupy uczniów.

Wartość projektu oszacowano na ponad 970 tys. zł, z czego wartość dofinansowania wyniosłaby ponad 870 tys. zł, a wkład własny – 99 tys. zł (pokryty z budżetu gminy). Projekt został złożony w połowie sierpnia.

– Jest to projekt, który może przynieść bardzo dużo korzyści dla gminy Michałowo. Przyczyni się znacznie do podniesienia oferty edukacyjnej i poziomu nauczania. Oprócz różnych form rozwoju projekt przewiduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów, czyli wsparcie materialne. Przewidziane są również formy wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami.  – podsumował autor projektu Marcin Szczebiot.

Skip to content