Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo”mająca na celu wsparcie potencjału turystycznego w Gminie Michałowo współfinansowana

 jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 :” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szlak im. L. Nosa w Gminie Michałowo o dł. 75 km został wyznaczony w 1997 r. na zlecenie Urzędu Gminy w Michałowie jako pierwszy szlak rowerowy w ówczesnym województwie białostockim. Szlak prowadzi przez całą Gminę Michałowo, ale ma również znaczenie ponadlokalne łącząc Puszczę Knyszyńską ze Zbiornikiem Siemianówka i granicą z Białorusią. Szlak pierwotnie wyznakowany został w kolorze czerwonym, następnie odnawiając szlak w 2005 roku zmieniono kolor na zielony, szlak odnawiano również w 2013 r. W ramach operacji zaplanowano wykonanie i ustawienie 16 tablic informacyjnych (informacje w języku polskim i angielskim) z oznakowaniem miejsc o charakterze zabytkowym bądź znaczeniu historycznym na terenie gminy Michałowo (Sokole – dom ludowy; Topolany – cerkiew, oraz zabytkowe rozplanowanie wsi; Hieronimowo – kompleks pałacowy; Michałowo – opis starych fabryk i przemysłu włókienniczego, cerkiew, kościół, PFDF, tablica ogólnoinformacyjna; Nowa Wola – cerkiew; Gorbacz – rezerwat; Juszkowy Gród – cerkiew, Bondary – Zalew Siemianówka; Bachury – opis wsi i zabytkowej kapliczki; Jałówka – cerkiew, kosciół, ruiny) oraz budowę wiaty turystyczno-wypoczynkowej oraz montaż ławki stałej i kosza na odpady na szlaku w miejscowości Sokole, w którym jest wiele atrakcji turystycznych ze względu na funkcjonujący Dom Ludowy (odbywają się tu plenery malarskie, warsztaty tkackie) wraz z warsztatownią (wiatą do wypieku chleba, gliny oraz kuźnia). Do Sokola dociera również kolej. W Domu Ludowym organizowane są imprezy plenerowe dla społeczności Sokola, mieszkańców gminny i turystów odwiedzających Gminę Michałowo („Dni Sokola”, „Święto grzyba”, inne). Planowany okres realizacji to koniec listopada 2018 r. Powstała infrastruktura będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.

 

 

Skip to content