Trwa nabór do szkoły średniej w Michałowie

Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
szkoły:
a) ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia
b) ponadpodstawowej oraz do branżowej szkoły I stopnia
od 13 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 16:00
od 12 lipca 2019 r.
do 19 lipca 2019 r.
do godz. 16:00
2. Uzupełnienie wniosku o:
a) świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
b) świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 16:00
---------------
3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
5 lipca 2019 r.
o godz. 10:00
8 sierpnia 2019 r.
o godz. 10:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału:
a) świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
b) świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
do 10 lipca 2019 r.
do godz. 16:00
do 16 sierpnia 2019 r.
do godz. 16:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych12 lipca 2019 r.
o godz. 10:00
19 sierpnia 2019 r.
o godz. 10:00

OFERTA EDUKACYJNA I PREZENTACJA SZKOŁY

DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół w Michałowie

ul Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo tel. 85 7189037

www.zsmichalowo.pl

zespmich@gmail.com

Wpis opublikowany Edukacja. Oznacz odnośnik.
Skip to content