Trwają prace nad organizacją systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. ANKIETA

Trwają prace nad organizacją systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na przyszły 2021 rok. Robimy wszystko, aby utrzymać dotychczasowe stawki (24 zł za gospodarstwo jednoosobowe) opłat.

Na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych składają się trzy kwoty : koszty transportu odpadów, opłaty za gospodarowanie odpadów na wysypisku i inne koszty (oprogramowanie, koszty osobowe i biurowe),. Koszty transportu w przyszłym roku będą podobne jak w roku 2020, jednak drastycznie wzrosły opłaty na wysypisku.

Poniżej zestawienie opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych na wysypisku spółki LECH  ( na podstawie pierwszych 10 miesięcy 2020 roku).

Koszty  zagospodarowania odpadów będą wyższe o  141 829,26 zł za 10 miesięcy, a rocznie o około 170 tys. zł netto. Dodatkowo należy dodać, iż w roku 2020 mieszkańcy wytworzą o 200 ton odpadów więcej niż zakładała to kalkulacja. Koszt transportu i zagospodarowania 1 tony odpadów to w przybliżeniu 1000 zł. Po uwzględnieniu powyższych spraw (droższe opłaty na wysypisku i większa ilość odpadów) na koszty zagospodarowania odpadów będą wyższe o ok. 370 tys. złotych niż obecnie.

Aktualnie przygotowujemy się do kalkulacji stawek opłat za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców. Gminy mogą wybierać jeden z czterech sposobów ich naliczania:

  1. od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
  2. od powierzchni lokalu mieszkalnego,
  3. od ilości zużytej wody (na podstawie wskazań wodomierzy)
  4. za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa – jednakowa dla wszystkich gospodarstw)

patrz: Ustawa o utrzymaniu czystości – tekst jednolity : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001439/T/D20201439L.pdf

W związku z powyższym dotychczasowy system naliczania wysokości opłat uwzględniający dwie różne stawki – wyższą dla gospodarstw wieloosobowych i niższą dla gospodarstw jednoosobowych musi zostać zmieniony, gdyż na taki sposób naliczania nie zezwala prawo.

Postanowiliśmy zapytać naszych mieszkańców, która z proponowanych metod naliczania opłat za odpady komunalne ich zdaniem jest najlepsza. Wyniki ankiety będą pomocne przy wyborze metody naliczania dla całej gminy Michałowo.

PRZEJDŹ DO ankiety
Skip to content