Udzielenie absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Michałowa

Radni Michałowa zdecydowaną większością głosów przyjęli dzisiaj (31 maja 2022 roku) absolutorium i wotum zaufania dla Marka Nazarki. Zarówno w przypadku wotum zaufania jak i udzielenia absolutorium w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, z czego 12 było za.

Burmistrz Marek Nazarko przedstawił radnym podsumowanie działalności w 2021 roku.

W sesji Rady Miejskiej w Michałowie udział wzięło 13 radnych. Za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Marka Nazarki było 12 radnych

Po głosowaniu nad udzieleniem absolutorium radni podziękowali burmistrzowi
Skip to content