Urząd Miejski w Michałowie -organizacja pracy w okresie czerwonej strefy

W związku eskalacją pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 i dramatycznym wzrostem zakażeń, a także z uwagi na włączenie powiatu białostockiego, w tym Gminy Michałowo do tzw. czerwonej strefy, informujemy, że od 3 PAŹDZIERNIKA 2020 – DO ODWOŁANIA  Urząd Miejski i MGOPS pracują według zmodyfikowanych zasad.

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Michałowie do minimum. Wszelkie informacje będą udzielane jedynie drogą telefoniczną bądź elektroniczną, a decyzje i inne dokumenty na wniosek osób zainteresowanych będą wydawane jedynie korespondencyjnie.

Skutecznym rozwiązaniem będzie również skorzystanie z usług platform elektronicznych.

Za pośrednictwem strony EPUAP (www.epuap.gov.pl) można:

  • złożyć wniosek o dowód osobisty,
  • zameldować się i wymeldować,
  • przesłać pismo,
  • złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
  • złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym,
  • złożyć wszelkie wnioski, dotyczące podatków i opłat lokalnych.
PRZEJDŹ DO EPUAP LISTA TELEFONÓW UM LISTA TELEFONÓW MGOPS

 

Adres Elektronicznej Skrytki Podawczej  na ePUAP:  /ybhh634s7p/SkrytkaESP;

Najważniejsze telefony:

Biuro podawcze:  85 713 17 74

Urząd Stanu Cywilnego : 85 713 17 87

Podatki: 85 813 17 78

Pozwolenia na budowę, plany zagospodarowania, wycinka drzew : 85 713 17 77

Geodezja, mieszkania, gospodarka odpadami : 85 713 17 81

Informatyk : 85 713 17 88

Pomoc społeczna : 85 713 17 80

Świadczenia rodzinne : 85 713 17 82

Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców jest również strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl). To właśnie tu można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

URZĄD MIEJSKI I MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRACUJĄ BEZ ZMIAN: PON.-PT. W GODZ. 7.15-15.15

Od 3 października 2020 roku – DO ODWOŁANIA


* OGRANICZONE SĄ BEZPOŚREDNIE WIZYTY INTERESANTÓW, umawiane do Kierownictwa Urzędu i MGOPS;

* OBOWIĄZUJĄ OBOSTRZENIA DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW: prosimy Interesantów, by sprawy w Urzędzie Miejskim MGOPS  realizowali głównie:
telefonicznie (85 713 17 74 – biuro podawcze Urzędu),
mailowo (sekretariat@michalowo.eu).
W sprawach bezwzględnie koniecznych i niecierpiących zwłoki (tj. wydawanie, składanie oraz odbieranie dokumentów), prosimy, by Interesanci kontaktowali się z UM w Michałowie  i MGOPS w Michałowie JEDYNIE PRZEZ BIURO PODAWCZE URZĘDU, po wcześniejszymi umówieniu się z pracownikiem merytorycznym.

Przypominamy, że przy bezpośrednim kontakcie, OBOWIĄZUJE NAKAZ ZASŁANIA UST I NOSA

Nadal utrzymana jest, ustawiona przy wejściu głównym do Urzędu
SKRZYNKA PODAWCZA,
DO KTÓREJ PROSIMY WRZUCAĆ KORESPONDENCJĘ

* praca Urzędu Stanu Cywilnego – w wypadku:
1) zgłoszenia zgonu;
2) złożenia i odbioru dowodu osobistego
– prosimy zgłosić się do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (85 713 17 87).

UWAGA: Zgłaszanie zgonu w soboty w godzinach 9:00-12:00 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel. 512-981-694. W niedziele zgłoszenia zgonów nie będą przyjmowane

Skip to content