UWAGA ! Komunikat w sprawie jakości wody w wodociągu w Michałowie

kran

W dniu dzisiejszym 8.09.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał komunikat na temat jakości wody w wodociągu Michałowo.

W próbce wody poddanej badaniu w dniu 08.09.2020 stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii coli 13 (jtk)/100 ml wody.WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA. Można jej używać do prac porządkowych i toalet.

Wodociągi Michałowo zapeweniają zastępcze źródło wody przy ul. Leśnej 1, WODOCIĄGI MICHAŁOWO dla klientów z miejscowości Michałowo, Michałowo Kolonia, Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Mościska, Nowa Wola, Pieńki, Kopce, Topolany, Oziabły, Lewsze.

Podjęto działania naprawcze mające na celu doprowadzanie wody do obowiązujących wymagań, przeprowadzono płukanie sieci i dezynfekcję sieci wodociągowej, pobrano próbki do ponownego badania.

W dniu jutrzejszym zostanie pobrana kolejna próbka. O wynikach badania poinformujemy na naszej stronie.

Więcej informacji na ten temat udzielają WODOCIĄGI MICHAŁOWO.

Skip to content